Innerlijke genezing
Niet alleen ons lichaam heeft soms genezing nodig, maar ook het emotionele deel van de mens. Het is onvoorstelbaar hoeveel pijn, verdriet, teleurstelling en boosheid er soms diep in het binnenste van een mens aanwezig is. Zolang ze diep verscholen blijven, lijkt het geen groot probleem te zijn, maar deze gevoelens kunnen niet blijvend onderdrukt worden. Als ze naar buiten komen veroorzaken ze wl moeilijkheden in ons denken en in onze emoties en werken dan mogelijk ook door in onze houding en in ons gedrag tegenover anderen.

De beschadigingen op dit terrein kunnen allerlei oorzaken hebben. Veelal gaat het hierbij om een gemis aan liefde, bevestiging en bescherming, om teleurstelling, afwijzing enz.

In het gebed voor innerlijke genezing vragen we God om terug te gaan naar bepaalde gebeurtenissen in het verleden om de toen ontstane pijnlijke wonden in het innerlijk te genezen. Dit blijft vaak niet bij eenmalig bidden, maar het gebed ondersteunt het proces van genezing.

Wij hebben geen specifieke bediening op het gebied van lichamelijke genezing door gebed en handoplegging. Natuurlijk bidden wij zo nodig ook met hulpvragers voor lichamelijke ziekten of kwalen. Soms vindt genezing plaats, soms ook niet. Als er sprake is van serieuze lichamelijke klachten, vinden wij het belangrijk dat een medicus een diagnose stelt. Wij geloven dat God ook via de weg van een medische behandeling genezing kan bewerken.

We maken het soms mee, dat hulpvragers worden genezen van ernstige ziekten (bijvoorbeeld reuma) als gevolg van onze bevrijdingsbediening. Het komt ook voor, dat lichamelijke genezing spontaan plaatsvindt als hulpvragers gehoorzaam worden aan God (bijvoorbeeld: als ze leren te vergeven, zonde te belijden of om bepaalde moeilijke omstandigheden in hun leven te aanvaarden als Gods wil).

Er doen zich in een mensenleven soms grote spanningen voor en onder die omstandigheden kunnen we soms schrikken van ons eigen gedrag. Misschien noemen we dat gedrag 'overspannen zijn', maar hoe dan ook: ineens blijkt dat we de controle over onszelf kwijt zijn. De aanleiding lijkt een gebeurtenis in het heden (trigger) te zijn, maar de werkelijke oorzaak ligt vaak in pijnlijke, onderdrukte zaken in ons onderbewustzijn. Ze hebben bijna altijd te maken met het verleden. Als we pijnlijke wonden in ons diepste innerlijk meedragen, kan het zelfs moeilijk zijn om de liefde van God te aanvaarden of om de volheid van de Geest te ervaren. Deze 'begraven' gebeurtenissen zenden namelijk voortdurend waarschuwende signalen uit om op je hoede te zijn - zelfs voor God. Het zijn een soort muren geworden om je te beschermen tegen nog meer pijn. Genezing van al die pijnlijke herinneringen is Gods antwoord op deze nood.

Wat is de bijbelse onderbouwing van (het gebed voor) innerlijke genezing? En van de dingen die we in de loop van de jaren steeds duidelijker zijn gaan zien, is dat de factor 'tijd' geen beperkingen aan God kan opleggen. Petrus zegt dat voor de Heer n dag is als duizend jaar en duizend jaar als n dag. Misschien is Hebreen 13:8 nog duidelijker: 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!' Waarom zou het voor de Heer te moeilijk zijn, om terug te gaan in de tijd om daar die pijnlijke herinneringen en emotionele wonden definitief te genezen? Waarom zou het voor Hem onmogelijk zijn om in levens die zonder echte liefde zijn begonnen, alsnog - met terugwerkende kracht - zijn liefde in volheid te schenken? Hij kan het en Hij doet het! Hij kan terug gaan naar juist dt belangrijke moment in het verleden, toen liefde zo nodig was maar helaas ontbrak. Onze God is z machtig dat hij bij iemand die als kind nooit door zijn ouders is vertroeteld en geknuffeld, de nadelige gevolgen kan herstellen.

We zijn er vele malen getuige van geweest, hoe de Heer zijn liefde door iemands leven liet vloeien. We zijn erbij geweest, toen Hij bij mensen, die altijd de pijn van het 'ongewenst zijn' met zich mee hadden gedragen, een diep werk van innerlijke genezing deed. Het waren stuk voor stuk ervaringen die leidden tot een diep besef dat God al ver voor hun geboorte van hen hield. God hield van hen, ook toen hun vader en moeder over abortus spraken en God buitenspel leek te staan. 'Tijd' is geen belemmering voor Gods genezende kracht!
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.