Publicaties

Artikelen n.a.v. onderzoeksverslag seksueel misbruik


Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

In het dagblad 'BN De Stem' en in EO-magazine 'Eva' zijn artikelen verschenen over genoemd onderzoek.

Het Onderzoeksverslag naar aanleiding van de masterscriptie van Anne-Marie Bezemer en beide artikelen kunt u downloaden.

Kies voor Overwinning (auteur Jan Bezemer)

'Kies voor Overwinning' is een uniek boek, waarin onder meer de informatie is opgenomen die we in het psychopastorale proces gebruiken over het voeren van geestelijke strijd. Het boek is een aanrader voor iedereen die het verlangen heeft dat Christus' overwinning meer werkelijkheid wordt in de praktijk van zijn/haar leven.

Het boek 'Kies voor overwinning' kunt u online bestellen.

Wilt u meer weten over dit boek? Klik dan hier.

Werkboek 'Huwelijk & Gezin'

Dit werkboek gebruiken we soms ter ondersteuning van het huwelijkspastoraat. Belangrijke bijbelse principes met betrekking tot de huwelijksrelatie worden daarin kernachtig aan de orde gesteld. Beide partners wordt in eerste instantie gevraagd om een aantal praktische, soms heel persoonlijke vragen naar aanleiding van de behandelde stof te beantwoorden. Tenslotte nemen ze de tijd om in alle rust naar elkaars antwoorden te luisteren, elkaar te bevragen en na te gaan of er aanleiding is om bepaalde inzichten en gedragingen te veranderen.

Het werkboek kan, maar uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, gedownload worden van deze website.

Werkboek voor jonggelovigen (2 delen)

Deze werkboeken gebruiken we soms voor hulpvragers die nog 'jong' zijn in het geloof en nog relatief weinig weten over de bijbelse basisprincipes. De ervaring heeft geleerd dat deze werkboeken gebruikt kunnen worden door jong (vanaf 14 jaar) en oud.

De werkboeken kunnen, maar uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, gedownload worden van deze website.

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.