Doelgroep
Onze psychopastorale hulpverlening richt zich op christenen van alle gezindten die kampen met geestelijke, psychische en psychosomatische problemen, waarmee zij binnen de kerk of gemeente waarvan zij deel uitmaken, niet of onvoldoende geholpen kunnen worden.

Uit ervaring weten wij dat het psychopastorale proces meestal niet gemakkelijk is, aangezien de hulpvrager steeds weer bewuste keuzes moet maken en stappen moet (leren) zetten.
Daarom verwachten wij van de hulpvrager dat deze:
- gemotiveerd is om vanuit een ontvankelijke houding onderwijs te willen ontvangen,
- openstaat voor Gods herstellende werk in zijn leven en
- een duidelijke wilsbeslissing neemt om de weg van herstel te gaan.

De problemen waarvoor onze hulp wordt gevraagd, zijn onder meer:
- depressies
- angsten
- fobieŽn
- overspannenheid
- burn-out
- chronische vermoeidheid
- stress
- traumagerelateerde problemen als gevolg van seksueel en/of fysiek en/of emotioneel misbruik
- relationele problemen
- eetproblemen
- identiteitsvragen

Vaak spelen daarbij ook allerlei lichamelijke klachten een rol.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.