Stichting
'Stichting Rachamiem praktijk voor pastorale hulpverlening' is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20135326.

Het 'Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer' (RSIN): 818758958.

Het Beleidsplan en het laatste jaarverslag van de stichting treft u aan onder downloads.

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
- De heer J. Bezemer - voorzitter
- Mevrouw M.C. Bauer (sociaal werker) - secretaris/penningmeester
- Mevrouw A.W. de Vries (sociaal werker) - lid

Het bestuur wordt geadviseerd door:
- Mevrouw drs. L.M. Bezemer (orthopedagoog)

Psychopastorale hulpverleners:
- De heer J. Bezemer
- Mevrouw A.M.H.J. Bezemer MSc

Adres: Wethouder Rikkerslaan 24, 3852 EB Ermelo

E-mail: info@rachamiem.nl

Bankrekening: NL12 ABNA 0599 6822 80 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. 'Stichting Rachamiem praktijk voor pastorale hulpverlening'.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.