Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem, Jan en Anne-Marie Bezemer, zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten. Zij begonnen met oprechte ontferming voor mensen, maar met nauwelijks opleiding, kennis en ervaring op het gebied van pastorale hulpverlening. Vanaf het begin hebben zij Gods leiding ervaren in hun leerproces, dat nog steeds voortduurt. Natuurlijk hebben zij dankbaar gebruik gemaakt van literatuur en van de ervaringen van anderen.

Bovendien heeft Anne-Marie haar Master of Science (MSc) in de gezondheidspsychologie behaald. Maar het belangrijkste was en is: het steeds weer zoeken naar de leiding van de heilige Geest. Elk mens is immers uniek en ook Gods ontferming uit zich op unieke manieren. Zij hebben Gods zegen op hun bediening mogen ervaren doordat vele tientallen christenen tot een vernieuwing van hun denken kwamen en bevrijding en innerlijke genezing mochten ontvangen.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.