Psychopastorale gesprekken
Wij hebben gaandeweg geleerd, dat een intensieve begeleiding bijdraagt aan het welslagen van het herstelproces. De gesprekken zijn daarom in principe op wekelijkse basis (overdag; slechts in hoge uitzondering 's avonds) en duren ongeveer 1 1,5 uur. Meestal zijn beide hulpverleners daarbij aanwezig.

In principe vindt om de zes weken een evaluatie plaats van het psychopastorale proces. Dat is ook voor ons van belang om na te gaan hoe effectief de hulpverlening is.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.