Visie op psychopastorale zorg
Onze visie op psychopastorale zorg kan met vier kernwoorden worden omschreven: integraal, eclectisch, intensief en directief.

- Met een integrale benadering van psychopastorale zorg bedoelen we, dat we Gods wegen naar herstel in samenhang met elkaar gebruiken, onder leiding van de heilige Geest. Die mogelijkheden zijn vooral: vernieuwing van het denken, innerlijke genezing en bevrijding van demonische gebondenheden.

- Met eclectisch bedoelen we, dat we ook behandelvormen toepassen die in de psychologische praktijk gebruikelijk zijn (mits niet in strijd met bijbelse principes); we kiezen dan de meest passende methode, zonder ons aan een bepaalde richting te binden.

- Onze begeleiding is ook intensief. In principe hebben we wekelijks een gesprek met de hulpvrager.

- Met directief willen we duidelijk maken dat onze begeleiding ook richtinggevend is. Dat betekent niet dat we niet goed luisteren naar de hulpvrager, maar wl dat we vanuit de analyse van de problematiek en het verstaan van Gods stem een weg wijzen naar herstel.

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.