Kosten
Voor onze psychopastorale hulpverlening brengen wij geen kosten in rekening. Wel gaan we ervan uit dat zij die daartoe financieel in staat zijn, een (periodieke) gift overmaken naar Stichting Rachamiem. Deze giften worden onder meer gebruikt ter dekking van de kosten van aanschaf van psychodiagnostisch materiaal, telefoon- en kantoorkosten enz.

Onder 'downloads' treft u meer informatie aan over ons standpunt m.b.t. het financieel bijdragen door cliŽnten ter dekking van de kosten van stichting.

De bankrekening is: NL12 ABNA 0599 6822 80 (BIC: ABNANL2A), ten name van 'Stichting Rachamiem praktijk voor pastorale hulpverlening'.

Stichting Rachamiem is door de belastingdienst erkend als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Schenkingen aan dergelijke instellingen bieden fiscale voordelen.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.