Bevrijding
Met bevrijding bedoelen we, dat we vanuit onze autoriteit als kind van God de aanwezige demonische machten aanspreken en hen in Jezus' naam bevelen het lichaam van de hulpvrager te verlaten. Wij hebben leren inzien dat bevrijding van demonen vaak een noodzakelijk onderdeel is van een pastoraal proces. Voordat we beginnen met bevrijdingspastoraat, geven we onderwijs over de geestelijke wapenrusting en leren we de hulpvrager hoe hij/zij vrij kan blijven. Vrij worden is één ding, maar vrij blijven een ander ding.

Van de Heer Jezus wordt verteld dat God hem 'met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.' Op veel plaatsen leert de Bijbel ons, dat de volgelingen van Jezus op dezelfde wijze mogen en kunnen handelen. De Heer Jezus maakte dit al direct duidelijk bij de aanstelling van zijn discipelen. Het was zijn bedoeling dat ze hem zouden vergezellen en hem zouden helpen de blijde boodschap van redding en verlossing te verkondigen. Bovendien gaf de Heer hen 'macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen.' (Lucas 9:1)

Bevrijding heeft een geweldig positieve uitwerking. Het is niet alleen weten dat je vrij bent, maar je ook echt vrij voelen en je als een vrij mens gedragen!
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.