Zorg

Aanvullende zorg


Het is mogelijk dat wij u - met uw toestemming - in contact brengen met één van de ervaringsdeskundigen waarmee wij samenwerken. Dit zijn christenen die meestal zelf het psychopastorale proces hebben doorgemaakt en u vanuit hun ervaring kunnen bijstaan. Zo nodig kan de hulpvrager gedurende de week nog (telefonisch) contact met deze ervaringsdeskundige onderhouden.

Afronden van de psychopastorale zorg

Het afronden van het psychopastorale proces gebeurt altijd in overleg. Het initiatief daartoe kan zowel door de hulpvrager als door de psychopastorale hulpverleners worden genomen. Christenen die het psychopastorale proces bij ons hebben doorlopen, kunnen te allen tijde een beroep op ons blijven doen voor nazorg. In de praktijk blijkt, dat er soms na verloop van tijd enige mate van terugval is of dat klachten terugkomen. In dat geval kan het zinvol zijn nog eens over bepaalde punten te spreken en daarvoor te bidden.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.