Hulpverleners

Jan Bezemer

Opgegroeid in een gereformeerd gezin heeft hij in 1975 een bewuste keuze gemaakt om Jezus te volgen. Hij is als oudste/medevoorganger van verschillende evangelische gemeenten intensief betrokken geweest bij pastoraat en onderwijs. Hij heeft in die jaren ook bestuursfuncties vervuld bij verschillende christelijke en maatschappelijke organisaties, naast zijn werk in het bedrijfsleven.

Anne-Marie Bezemer

Anne-Marie heeft een Rooms-katholieke achtergrond en is als au pair in Engeland tot een bewuste keuze voor Jezus gekomen. In Engeland heeft zij de opleiding ergotherapie afgerond, waarin veel aandacht werd besteed aan de psychiatrie. Terug in Nederland heeft zij voor 'Open Doors' door Oost-Europa gereisd om de christenen achter het 'ijzeren gordijn' te voorzien van toen nog verboden Bijbels en christelijke lectuur. In haar studie gezondheidspsychologie onderzocht zij onder meer de relatie tussen gezondheid en seksueel misbruik van vrouwen (zie onder 'Publicaties'). Naast de zorg voor haar drukke gezin met zes kinderen, is zij al die jaren intensief betrokken geweest bij de psychopastorale hulpverlening.

Anne-Marie is in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek en werkt volgens de deskundigheidseisen en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.