Privacybescherming
De counselors en medewerkers van Stichting Rachamiem verplichten zich - ook na beŽindiging van het hulpverleningstraject - tot geheimhouding van alle vertrouwelijke schriftelijke informatie die is verstrekt of in de gesprekken naar voren is gekomen. Vertrouwelijke informatie verstrekken wij alleen aan derden na ontvangst van schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Stichting Rachamiem handelt wat betreft persoonsgegevens op basis van de relevante nationale en Europese privacywetgeving. Klik hier voor de volledige tekst van de Privacyverklaring.

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.